Pavel Jamrich (54) sa ako obchodník s poľnohospodárskou technikou stretáva vo svojej praxi s ľuďmi aj mimo svojej rodnej obce. Keďže tie iné prosperujú a Vígľaš (Bansko – Bystrický kraj, okres Detva) je ako spiaca šípková Ruženka, rozhodol sa prispieť k jeho zmene. Kandiduje na starostu obce pod krídlami strany DOMA DOBRE, pretože jej program mu vraví z duše.

Vígľaš s usmiatymi deťmi aj seniormi sa vracia k životu

Malebná dedinka Vígľaš vo Zvolenskej kotline je známa rekonštruovaným gotickým zámkom. Ten láka turistov v rámci cestovného ruchu. Obec si však žije svojim tichým životom. Pavel Jamrich však vraví, že časť života sa deje mimo obce. Základná škola je poloprázdna nie preto, že v obci niet detí, ale preto, že uprednostňujú školy vo Zvolene či v Detve. „Ako rodáka z Vígľaša ma to veľmi mrzí, pretože podmienky našej školy sú vhodné na výučbu. Aj napriek tomu že má už viac rokov je vo veľmi dobrom stave. Ale z rôznych príčin sa jej deti vyhýbajú,“ so smútkom v hlase konštatuje Pavel Jamrich a dodáva: „Keďže má potom málo žiakov, nedokáže si na seba zarobiť.“ Chcel by, aby sa do jej tried vrátil džavot a smiech detí, ktorých je v obci dosť. Zaplnili by ju.
Z komunálnej politiky už má skúsenosti. Dve volebné obdobia bol poslancom obecného zastupiteľstva. Obec sa však neseparovala od susedov. Bola súčasťou mikroregiónu s malými obcami, ktoré mali k sebe blízko. Ten však zanikol. A zaniklo aj mnoho iných aktivít, ktoré sa spolu so žiakmi presídlili inam. „Spoluobčania sa ma často pýtajú, prečo obec zaspáva. Prečo sa pomaly vytráca život. Navrhli mi, aby som kandidoval na starostu a pokúsil sa vniesť život do obce,“ vysvetľuje Pavel Jamrich svoje rozhodnutie kandidovať. Obec má aj pozemky na výstavbu domov. Mohla by rásť. Ale podľa Pavla Jamricha by nemala byť len miestom na nocľah. O to by sa mohol postarať celý tím občanov. Aby všetci, napokon aj seniori mohli povedať, že doma, v rodine a obci sa im dobre žije.