Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE Ing. Pavol Uhrin (62) zasvätil svoj život potravinárstvu. Po nežnej revolúcii postavil na nohy fabriku na detské výživy a v súčasnosti rozpracoval inovatívnu potravinársku technológiu na produkty, ktoré zatiaľ na Slovensku nie sú a v Európe len ojedinele. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch (Nitriansky kraj).

Nové Zámky kvalitou školského jedla za zdravou výživou

Podnikateľ Pavol Uhrin sa okrem spracovania poľnohospodárskych produktov počas celého profesionálneho života venuje pestovaniu ovocia zeleniny. Dobre sa orientuje v oblasti zdravej výživy a preto ho trápi, že deti v základných školách majú často stravu, ktorá im nechutí alebo je nízkej kvality. Trápi ho aj to, že keď sa hovorí o bezplatnej strave v školách, vidia vedenia škôl nevýhody, brzdy a problémy. Niet vraj peňazí na zaplatenie ľudí v kuchyniach, lebo ich treba viac a kúpiť treba aj nové technológie do kuchýň. „Pritom sa tento problém dá riešiť systémovo a komplexne,“ vraví Pavol Uhrin a dodáva: „Isteže, peňazí nie je veľa, ale dajú sa efektívne využiť a popritom skvalitniť aj stravu aj slušne zaplatiť ľudí.“ Je presvedčený, že systémová zmena je tým liekom. Recept neprezrádza, ale domnieva sa, že by určite mohol ako poslanec výrazne prispieť k diskusii o zefektívnení školského stravovania aj k pretvoreniu tohto nápadu do praxe v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Zúročil by pritom všetky poznatky a skúsenosti, ktoré absorboval po celý profesionálny život.
Keďže šport je neoddeliteľnou súčasťou jeho života, vie, aký je dôležitý pre deti a mladých ľudí. „Z pozície poslanca by som sa rád podieľal na vypracovaní systémového riešenia pre podporu športu v našom meste z verejných zdrojov a rád by som tiež vyvinul aktivity pre získanie eurofondov na modernizáciu štadióna na Sihoti,“ konkretizuje svoje myšlienky. Mrzí ho však, že z komunálnej politiky sa vytratila „človečina“. Chcel by teda prispieť k tomu, aby v mestskom zastupiteľstve zavládla harmónia, tolerancia aj pochopenie pre veci verejné a najmä to, že poslanci sú pre občanov a musia načúvať ich problémom aj starostiam a pokúsiť sa ich riešiť. Aby si ich voliči mohli povedať, že v meste sa im žije dobre.