Člen predsedníctva strany DOMA DOBRE a poslanec zastupiteľstva bratislavského kraja Ing. Peter Tydlitát (52) už šiestykrát kandiduje na starostu obce Gajary (Bratislavský kraj, okres Malacky).

Gajary s otvorenou cestou dopredu

Peter Tydlitát drží v rukách starostovské žezlo v Gajaroch piate volebné obdobie. Za 25 rokov pôsobenia v komunálnej politike získal cenné skúsenosti a poznatky, ktoré pretavuje do každodenného života aj rozvoja obce. V končiacom sa volebnom období pod jeho vedením zrekonštruovali most, ktorý spája obec s priemyselnou zónou Textilanka. Ukázalo sa, že most nielen preklenuje a udržiava zamestnanosť, ale prispel aj k vzniku nových pracovných miest. Je toho veľa, čo pribudlo v obci. Za zmienku napríklad stojí, že preto aby deti a mládež viac športovali vybudovali spolu s občanmi pre nich PUMPTRACKovú cyklodráhu. Zrekonštruovali chodníky a z Bratislavskej dotačnej schémy získali časť finančných zdrojov na kúpu malej komunálnej techniky (malotraktor s kosačkou, mulčovačom, čelným nakladačom, snehovou radlicou a posýpačom chodníkov). „Získali sme aj financie na kúpu učebných pomôcok, počítačov aj vybavenie laboratórií v základnej škole,“ hrdo vymenúva ďalej Peter Tydlitát a dodáva: „Dokončujeme zberný dvor s možnosťou separovať odpad. Túto aj ďalšie aktivity by som chcel dokončiť pre spokojnosť občanov. Preto znovu kandidujem na starostu. Rád totiž posúvam veci dopredu.“
Myslí si, že obec stále nie je v takej kondícii ako by mala byť, aby si občania mohli povedať, že sa im tam dobre žije. „Preto musíme rozšíriť kapacitu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a chýba nám pár stoviek metrov na dokončenie vodovodnej a kanalizačnej siete. Momentálne je dlhá 13 km,“ vysvetľuje Peter Tydlitát. Keďže si zaumienil zlepšiť aj komunikáciu v obecnej komunite, prvoradé bude podľa neho obnoviť pravidelné vydávanie obecných novín a aj prostredníctvom nich zlepšiť komunitné správanie sa občanov.