PaeDr. Peter Vons (60) kandiduje na primátora Martina (Žilinský kraj) ako nezávislý poslanec s podporou strany DOMA DOBRE, pretože má s ňou veľa spoločných názorov na riešenie problémov. Vo funkcii primátora chce zúročiť pedagogické, podnikateľské aj ľudské skúsenosti, ktoré doteraz získal v komunálnej politike, profesionálnom aj rodinnom živote.

Martin ako Centrum národnej kultúry Slovákov

Peter Vons pôsobí v komunálnej politike tri volebné obdobia. Ako poslanec mestského a krajského zastupiteľstva presadil viacero legislatívnych zmien v komunálnej politike, ktoré prispeli k šetreniu finančných prostriedkov samospráv. Jeho aktivity zasahujú do rôznych sfér života. Podporuje športové kluby, opatrovateľské služby, ochranu životného prostredia. Je presvedčený, že politik by mal slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom. Keďže ho viacerí oslovili, aby kandidoval na primátora, nechce sklamať ich nádeje a vraví: „Už dvanásť rokov pôsobím v komunálnej politike a viem, že dospieť k pozitívnym zmenám v zásadných otázkach sa dá najlepšie len z pozície primátora mesta.“ Martin je historickým centrom Turca a strediskom slovenského národného obrodenia, čo dnes prezentuje najmä Matica slovenská. „Hrdosť obyvateľov na svoju históriu sa však kamsi vytratila. Tak ako sa kamsi podelo aj 4 tisíc obyvateľov iba za posledných 9 rokov. Martin potrebuje povzniesť morálne aj ekonomicky,“ rozvíja svoje úvahy Peter Vons, ktorý je presvedčený, že primátora aj poslancov v novom volebnom období čaká veľká výzva. Vybudovať z Martina skutočné moderné Centrum národnej kultúry Slovákov. V praxi to znamená zastaviť odchod občanov do iných regiónov, postaviť nové mestské nájomné byty, zvýšiť životnú úroveň obyvateľov a postupne prejsť k ekologickej doprave, riešiť komunikácie, obnovovať základné školy, podporovať mladá talenty a vytvoriť lepšie podmienky na športovanie mladých ľudí. „Je toho veľa, čo si žiada zmenu. Aby si nielen občania s čistým svedomím mohli povedať, že v Martine sa žije dobre, ale aby zároveň cítili v srdci hrdosť na historické a kultúrne korene mesta.“