Podpora mladých rodín je nedostatočná

Aká je to podpora? Ak sa mladí ľudia chcú osamostatniť, veľký výber nemajú. Nájomné byty takmer neexistujú, komerčné prenájmy sú drahé. Ak majú dostatočný príjem, zoberú si hypotéku alebo iný spotrebný úver a zadlžujú sa na dlhé obdobie.

Náklady na život sú z roka na rok vyššie. Obce dvíhajú poplatky za komunálny odpad, rozvoj, materské školy, školské družiny a dane z nehnuteľností. Celkovo sa dvíhajú náklady za bývanie, energie, potraviny, pohonné hmoty. Pre mladé rodiny a ich rozpočet nastáva krutá realita. A ak príde do rodiny prírastok je to úžasné, ale sú s tým spojené ďalšie náklady.

A ako ich podporuje štát?

Materská nie je určená pre všetky mamičky. Žena musí byť nemocensky poistená v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, nárok má najskôr od ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Rodičovský príspevok je nízky, nedosahuje ani minimálnu mzdu v štáte. Od roku 2020 sa zvýši pre niektorých rodičov až na 370 eur mesačne, pre menej zapojených v pracovnom procese bude len 270 €. Rodinné prídavky na jedno dieťa tiež sú nízke, budú zvýšené o smiešnych 0,61 € na 24,95 €.

Aj otec môže ísť na rodičovskú dovolenku, pokiaľ to odsúhlasí Sociálna poisťovňa. Ak sú mladí zamestnaní, majú nárok na daňový bonus, ktorý sa uplatňuje u zamestnávateľa. Výška daňového bonusu na dieťa  je 22,17 € mesačne, alebo 266,04 € ročne na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa vo výške 44,34 € mesačne bola po novom schválená na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku.

Mladé rodiny to v našom štáte na ružiach ustlané nemajú. Slabá štátna pomoc ich nemôže motivovať si skôr zakladať rodiny. Mladomanželské pôžičky či výstavba nájomných obecných alebo mestských bytov pre nich mali byť už dávno rozbehnuté. Potom môžeme očakávať, že mladé rodiny vďaka svojim deťom vrátia štátu viac, ako do nich investoval.

Autor:

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský, je generálny sekretár strany DOMA DOBRE. Okresný koordinátor a predseda Miestnej organizácie Trnava. –  Všetky články autora.

Miloš Rybanský - generálny sekretár strany