Pomáhajme našim výrobcom informovanosťou

Kríza nás núti zamyslieť sa aj nad tým, či robíme dosť preto, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou. Teraz, keď všetky štáty uzatvorili svoje hranice sa ukazuje, aký dôležitý je domáci trh a domáci výrobcovia. Ale tiež aj propagácia vlastnej produkcie, či už v produkcii potravín, alebo iných výrobkov každodennej spotreby. Je to oblasť, v ktorej sme doteraz urobili veľmi málo. Hoci o tom vieme, aj dosť rozprávame, málo konáme.

Mnohé štáty majú iný prístup. Napríklad v susednom Rakúsku hneď po zavedení obmedzení informovali obyvateľov o potravinovej (ne)sebestačnosti a problémoch, ktoré s produkciou potravín v čase krízy nastávajú. Následne ministerstvo poľnohospodárstva vytvorilo a na tlačovke predstavilo webový portál https://www.dielebensmittelhelfer.at (v preklade „pomocník s potravinami“), kde poľnohospodári a farmári zadávajú inzeráty alebo požiadavky na voľné pracovné miesta. A naopak tí, ktorí stratili prácu, sa tam môžu rovnako nahlásiť a uviesť o akú prácu a v ktorom regióne majú záujem. Tento portál má napomôcť vykrytiu chýbajúcich pracovníkov v poľnohospodárstve a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Od samotného začiatku krízy zaangažovali všetkých svojich obyvateľov do tak dôležitej otázky, akou je plynulá výroba vlastných rakúskych potravín.

www.dielebensmittelhelfer.at

Popri tom spolu s ministerstvom hospodárstva vytvorili druhý portál job-iniciatívu pre firmy s názvom: „Obchodníci pomáhajú obchodníkom.“ Tu z jednej branže, v čase pokiaľ oni nemôžu podnikať, poskytnú vlastných pracovníkov tam, kde ich viac potrebujú. Ďalší portál https://www.oesterreich.gv.at/ má za cieľ podporiť lokálne hospodárstvo. Ministri vyzvali nenakupovať na zahraničných portáloch, ale rázne odporúčajú len rakúske tovary. V jednej časti portálu si rakúske firmy a živnostníci registrujú čo ponúkajú či predávajú. Cez druhý vstup konzumenti hľadajú, kde v Rakúsku čo rakúske môžu kúpiť. Rovnako na portáli živnostníci a obchodníci, ktorí nemajú online predaj, nájdu pomoc od štátu čo a ako urobiť, aby vedeli osloviť svojich zákazníkov. K tomu ešte prizvali rakúsku poštu, ktorá rakúske online objednávky distribuuje. Tých platforiem a iniciatív, ktoré ministerstvá na podporu vlastného vytvorili je viacero a naďalej ich vyvíjajú. Vybrala som tie, ktoré sa mi zdali najdôležitejšie.

V Rakúsku majú zažitý systém podpory a propagácie vlastnej produkcie, vlastných potravín a služieb tak, ako máloktorá iná krajina. Ale od koho iného by sme si mali brať príklad, ak nie od tých, ktorí to robia najlepšie? My, bohužiaľ, patríme k štátom, kde takéto postupy nepovažujeme za dostatočne dôležité a prioritné. Alebo si len jednoducho myslíme, že sa všetko nakoniec nejako vyrieši samo.

Všetci tí, ktorí sú otvorení myšlienkam ako rýchlo oživiť slovenské hospodárstvo, by sa mohli inšpirovať. Mali by myslieť aj na takúto pomoc našim producentom a poskytovateľom služieb a vytvoriť dlhodobé podporné iniciatívy. Veď naše výrobky máme veľmi radi a v čase oslabovania globalizácie je to cesta ako posilniť vlastné hospodárstvo v našom štáte a slovenské firmy.

Autor:

Zuzana Valocká

Ing. Zuzana Valocká, je najuznávanejšou regionálnou osobnosťou centrálneho Turca. Má bohaté skúsenosti z komunálnej politiky a je dlhoročnou starostkou obce Žabokreky. –  Všetky články autora.

Ing. Zuzana Valocká