Potravinová sebestačnosť štátu

Potravinová sebestačnosť je absolútnym základom bezpečnosti štátu. Môžte mať aj najlepšiu armádu na svete, pokiaľ jej nedáte najesť, nebude bojaschopná. Ukazujú nám to všetky západoeurópske krajiny, ako niekoľkonásobne prekračujú svojou výrobou potravín svoje potreby, pretože okrem biznisu s tým spojeným, si uvedomujú jej nenahraditeľný význam. Naši ponovembroví politici túto skutočnosť absolútne zanedbali.

Môžte byť vlastenec, kresťan, liberál, socialista, konzervatívec, občiansky aktivista, alebo čokoľvek, ale jedno platí pre všetkých rovnako: jesť sa musí.

potravinová sebestačnosť, chlieb pre národ

Súčasná situácia nám ukazuje, ako je náš štát zraniteľný. Nechcem politikárčiť, ale jediná politická strana, ktorá je nositeľom poľnohospodárskej a potravinovej sebestačnosti Slovenska s erudovanými odborníkmi v tejto oblasti je strana DOMA DOBRE. Na túto skutočnosť potravinovej nesebestačnosti a potreby jej zvýšenia poukazuje strana v každých voľbách. Bohužiaľ väčšina ľudí túto skutočnosť podceňuje a verejnosť ešte mentálne nedozrela na pochopenie rizík s tým spojených.

Stačí si pripomenúť, ako s nami v tejto pandemickej kríze Nemecko vybabralo zadržaním kontajneru so zdravotníckym materiálom. V prípade krízy si každá krajina primárne chráni svoje záujmy, svoju bezpečnosť. To isté by bolo v prípade potravinovej krízy.

Preto súhlasím, že treba vzdať úctu nie len zdravotníkom, lekárnikom, bezpečnostným zložkám, pracovníkom potravinových obchodov, ale aj našim poľnohospodárom a potravinárom.

Autor:

Roman Chudý

Mgr. Roman Chudý je  člen predsedníctva strany DOMA DOBRE. Pôsobí v právnickej praxi ako advokát s dlhoročnými advokátskymi a prokurátorskými skúsenosťami. Pôsobí v komunálnej politike ako člen MsZ v Piešťanoch, pracuje v komisii pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie. – Všetky články autora.

Roman Chudý - člen predsedníctva