Pridajte sa k nám, pomôžte nám šíriť myšlienku DOMA DOBRE!

STAŇTE SA ČLENOM STRANY
(stiahnuť prihlášku PDF)

Členom strany DOMA DOBRE sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný.

O členstvo v strane môžete požiadať písomne (prihláškou doručenou predsedníctvu strany na jej poštovú adresu) alebo e-mailom (naskenovanú podpísanú prihlášku pošlite na email strana [a] doma-dobre.sk). V prípade schválenia členstva vás zaregistrujeme v strane a budeme vás informovať.

prihláška za člena strany DOMA DOBRE

Ďalšie varianty loga na stiahnutie

nápis DOMA DOBRE
logo DOMA DOBRE
ikona DOMA DOBRE