Pridajte sa k nám, pomôžte nám šíriť myšlienku DOMA DOBRE!

STAŇTE SA ČLENOM STRANY
(stiahnuť prihlášku PDF)

Členom strany DOMA DOBRE sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný.

O členstvo v strane môžete požiadať písomne (žiadosťou doručenou predsedníctvu strany na jej poštovú adresu) alebo elektronicky (podpísaná žiadosť v takomto prípade musí obsahovať zaručený elektronický podpis na email strana@doma-dobre.sk). V prípade schválenia členstva vás zaregistrujeme v strane a budeme vás informovať.

Žiadosť o prijatie za člena politickej strany si môžete stiahnuť alebo vytlačiť po kliknutí na odkaz hore alebo po kliknutí na obrázok nižšie.

prihláška za člena strany DOMA DOBRE
podporte nás QR kód

Ďalšie varianty loga na stiahnutie

nápis DOMA DOBRE
logo DOMA DOBRE
ikona DOMA DOBRE