Mgr. Radoslav Čičmanec (41) kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci (Bansko-Bystrický kraj). Pôsobí ako riaditeľ Základnej školy v neďalekej obci Halič, je členom strany DOMA DOBRE a svoje skúsenosti z práce s deťmi a tínedžermi chce zúročiť pri rozvoji mesta ako poslanec. Mladý zapálený pedagóg a športový funkcionár verí, že sa mu podarí posunúť veci v týchto oblastiach k lepšiemu.

Lučenec má v hľadáčiku školstvo

V centre Novohradu sa obnovili pamiatky aj kultúrne stánky. Najnovšie domáci aj návštevníci mesta obdivujú zrekonštruovanú Synagógu, chodníky aj budovy v historickej časti mesta, kde odjakživa žili obyvatelia slovenskej a maďarskej národnosti rôzneho vierovyznania. Historické miesta a kultúrne pamiatky v meste s bohatou históriou aj priaznivá klimatická poloha láka turistov aj spoza hraníc Slovenska. Často ich ale odrádza nedostatok ubytovacích kapacít a absencia rôznych služieb, ktoré sú inde vo svete bežnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu. Podľa Radoslava Čičmanca sa zanedbala infraštruktúra a spolupráca mesta s malými podnikateľmi či regionálnymi umelcami, čo by mohlo byť podstatou zážitkových aj kultúrnych pobytov. Jeho srdcovou záležitosťou sú však deti a tínedžeri. Profesionálne skúsenosti zo súkromného ale aj štátneho školstva ho nabádajú k túžbe zrovnoprávniť všetky typy škôl a vysvetľuje: „Zákon umožňuje prispievať na súkromné a cirkevné školy istou sumou. Rozhodujú o nej zriaďovatelia škôl. Želám si, aby mesto Lučenec prehodnotilo príspevok štátu súkromnému školstvu. Aj keď ho nezvýši na hranicu povolenú zákonom, prínosom bude aj samotné zvýšenie príspevku.“
Okrem školstva je srdcovou záležitosťou Radoslava Čičmanca aj šport. Chcel by svojimi aktivitami prispieť k vytvoreniu zásad a pravidiel podpory a financovania športu a voľnočasových aktivít. Základom je spolupráca mesta so školami, rozumné rozmiestnenie športových a voľnočasových aktivít po školách v celom meste a ich väčšia podpora z mestského rozpočtu. Možno aj prostredníctvom zrovnoprávnenia súkromných a štátnych škôl.