Reálny prínos testovania na COVID-19

Situácia s novým koronavírusom sa neustále vyvíja a za posledné týždne sa veľmi zmenila. Netýka sa to len poznatkov o ňom, ale najmä postoja slovenskej verejnosti, aký k pandémii zaujala. Hoci sa väčšina ľudí necíti byť priamo ohrozená, k protiepidemickým opatreniam sme pristúpili zodpovedne. Odmietame testovať kondíciu svojho imunitného systému a ohrozovať zraniteľných.

COVID-19

Zmobilizovali sme sa. Šijeme rúška, o ktoré sa delíme so svojimi blízkymi i cudzími ľuďmi. Zabezpečujeme nákupy pre ohrozených a izolovaných spoluobčanov. No pociťujeme i prvé problémy. Ekonomika nie že ochladla, ona mrzne. Je to živý organizmus. Ak sa zastaví, chradne. Výrobu prerušili veľké spoločnosti, ale i malé subjekty a vláda je v neľahkej situácii. Musí nájsť rovnováhu medzi opatreniami eliminujúcimi šírenie infekcie a opatreniami, ktoré by zmiernili celkové ekonomické dopady pandémie na bežných ľudí.

Záchranným kolesom má byť testovanie a vyhľadávanie pacientov s nákazou COVID-19, ktorí by boli izolovaní v karanténe a tým oddelení od zdravej populácie. Problémom je však chýbajúci spôsob, ako zabrániť kontaktu testovaných a netestovaných osôb. A kde je istota, že človek s negatívnym výsledkom testu sa vzápätí nemôže nakaziť a nákazu rozširovať? Je nás päť a pol milióna, testov je niekoľko desiatok tisíc.

Vláda argumentuje testovaním ako zásadnou premennou úspešnosti v boji s koronavírusom SARS-CoV v ázijských krajinách v roku 2002. Odvoláva sa na postupy krajín, ktoré s COVID-19 účinne bojujú a údajne testujú vo veľkom. Tie krajiny a ľudia v nich žijúci však majú spoločné aj niečo iné. A tým sú ich celkové skúsenosti v boji s epidémiami ako boli SARS, MERS, H5N1 a pod. To naznačuje, že kľúčové pre zvládnutie pandémie sú vedomosti širokej verejnosti o rizikách nákazy a disciplína pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. V ázijských krajinách je používanie rúšok každodennou záležitosťou, najmä v jesenných a zimných mesiacoch.

Zdravotníkom začínajú byť k dispozícii experimentálne lieky. Preto bude vhodnejšie testovať ľudí so symptómami ochorenia na potvrdenie diagnózy COVID-19, za účelom podávania cielenej liečby.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová