Rok 2020, Rok Sestry a Pôrodnej asistentky

Túto iniciatívu WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie, v spolupráci s ICN – Medzinárodnou Radou Sestier vnímam vysoko pozitívne! Som veľmi rada, že sa k tejto, dnes tak potrebnej a aktuálnej problematike, ktorá úzko súvisí s veľkým nedostatkom sestier na Slovensku, ale tiež aj na celom svete, ide upriamiť pozornosť MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ na človeka, na jeho zdravie, ale aj na človeka v chorobe, v ťažkom zdravotnom stave, keď je potrebné OŠETROVANIE ČLOVEKA – PACIENTA ihneď, keď to potrebuje! Nie je možné to odložiť o týždeň, mesiac, rok… Práca sestier pri ošetrovaní pacientov je veľmi náročná čo sa odbornosti, fyzického aj psychického zaťaženia týka. Musia ju vykonávať sestry vysoko odborne , fyzicky aj psychicky zdatné, teda sestry, ktoré do svojej práce dávajú svoje vedomosti, sily, telesné aj duševné schopnosti, ale aj svoje srdce!!!

Rok sestry - Mgr. Terézia Lengyelová

Preto by mala byť práca sestier vysoko spoločensky aj finančne ohodnotená! Sestry by mali aj u nás požívať pozitívny spoločenský kredit a nie zažívať to, čoho sme boli svedkami v posledných rokoch na Slovensku, keď boli často dehonestované, urážané a ponižované v médiách. Chcela by som veriť, že aj táto iniciatíva prispeje k tomu, že postavenie sestier sa aj na Slovensku zlepší.

Autor:

Mgr. Terézia Lengyelová

Mgr. Terézia Lengyelová, celý svoj profesionálny život – 45 rokov –  zasvätila povolaniu sestry a z toho viac ako 20 rokov vedie  agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je členkou strany DOMA DOBRE –  Všetky články autora.

Mgr Terézia Lengyelová