Ako prvého kandidáta strany DOMA DOBRE predstavujeme Ing. Romana
Švantnera
, starostu malebnej nízko-tatranskej obce Mýto pod Ďumbierom
(Bansko-bystrický kraj, okres Brezno). Patrí k zakladajúcim členom našej strany
(ešte ako Agrárnej strany vidieka) a vždy kandidoval pod jej značkou.
Rozvážny poľnohospodár, chovateľ dojníc a výrobca domácich syrov sa aj dnes
na kandidátke DOMA DOBRE už po štvrtýkrát uchádza o post starostu obce.

Mýto pod Ďumbierom rozvíja cestovný ruch

Známa rekreačná oblasť je súčasťou obce a preto takmer všetky aktivity smerujú
nielen k občanom, ale aj k turistom. Tých je každý rok v Mýte pod Ďumbierom
najmenej 12 násobne viac, ako obyvateľov obce. „A všetci sa u nás musia cítiť
dobre,“ tvrdí už trojnásobný starosta obce Roman Švantner. Jeho pečať nesie
obnovená infraštruktúra (verejné osvetlenie, rekonštrukcia miestnych
komunikácií aj kultúrneho domu, obnova parku, verejných priestranstiev,
pribudli oddychové zóny aj kultúrno-športový areál). Pričinil sa aj o výstavbu 24
bytového domu. Vďaka tomu sa obec rozrástla a pribudli mladí ľudia.
Ako starosta v ďalšom volebnom období sa chce podieľať na ďalšom rozvoji
obce a  vynaložiť úsilie okrem iného aj na budovanie kvalitnej cyklotrasy
v spolupráci s obcami Bystrá a Horná Lehota aj mestom Brezno, ktorá by ich
prepojila a slúžila by aj pre korčuliarov. Keďže žiadostí o bývanie v obci je viac,
ako obec uspokojila, rád by dostal do rozvojového programu aj ďalší bytový
dom.