V júli tohto roku Nitriansky inšpektorát práce zistil v automobilke Jaguar dve formy porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. Automobilka vyslala troch ľudí na pracovnú cestu, avšak pracovný pomer im vznikol až nasledujúci deň po nástupe na ňu. Druhou formou porušenia zákazu bolo, keď automobilka nenahlásila 10 zamestnancov do registra Sociálnej poisťovne pred začatím výkonu ich činnosti. Bežná ,,administratívna chyba”, ktorej sa dopustili za posledné roky tiež tisíce podnikateľov. Za túto tvrdosť zákona však na pokutách zaplatili tisíce (min. sadzba za jednu osobu je € 2.000, za dve a viac osôb od € 5.000).

To, že sa Jaguar ocitol v Centrálnom registri nelegálneho zamestnávania postavilo do pozoru aj vládu, keďže firma zapísaná v tomto registri sa nemôže uchádzať o štátne dotácie, ani sa zapájať do verejných súťaží vyhlásených štátom. Investícia bola ohrozená, takmer okamžite sa začalo konať, a zákon sa narýchlo zmenil. Zrazu je možné udeliť aj generálny pardón. Kvôli jednému veľkému, nie kvôli tisícom malých zamestnávateľom!

Pravdepodobne ďalšie porušenie zákona sme videli v priamom prenose v správach, keď premiér Róbert Fico vo firme IAC Group (logistický park v Lozorne) odpracoval osemhodinovú pracovnú zmenu pri zváračke plastov, v noci zo soboty na nedeľu.

Osobne ma teší, že premiér získava aj manuálne zručnosti, že sa učí novým veciam, a snaží sa byť solidárny s bežními ľuďmi, ktorí takto pracujú deň čo deň, mesiac čo mesiac. Ale táto minca má dve strany. Tou druhou je pohľad zamestnávateľov a inšpektorátu práce na premiérovu dobrovoľnícku zmluvu. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v § 3, bod 2, písm. c) jednoznačne určuje, kedy nemôže byť uzavretá zmluva o dobrovoľníckej činnosti: ako činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností. Ďalej v Ústave SR sa tiež v článku 109 píše, že: Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou.

Ak na Slovensku existuje právny štát, tak by správne orgány mali sami začať konať, a zistiť, či a v akom rozsahu došlo k porušeniu zákona, pretože v podobných prípadoch udeľovali súkromným podnikom inšpektoráty práce pokuty.

Ak chceme na Slovensku dobre žiť, zákony musia platiť pre každého rovnako. Pre malých aj veľkých zamestnávateľov, pre manuálnych pracovníkov aj premiérov. Podľa našej Ústavy sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Na tomto príklade onedlho zistíme, či na Slovensku existujú rovní a rovnejší, a či zákony naozaj platia pre každého rovnako, alebo si z nich niektorí môžu svojvoľne robiť trhací kalendár.

Jozef Pribocký, okresný koordinátor DOMA DOBRE, Košice

Pribocký