Janka Fabová a Danica Birošová v krátkom videorozhovore o aktuálnych témach na Slovensku a v Európe.

Janka Fabová: „…všetci máme právo byť rovnocennými partnermi v rámci Európskej únie“ ….  „veľmi rada pomôžem zlepšiť život na Slovensku.“