Štruktúra daní na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi Európskej únie nastavená najmä na zdaňovanie obyvateľstva, práce, príjmu a spotreby fyzických osôb. Daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu sú tvorené z viac ako 85 % z výberu dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, daní z príjmov fyzických osôb a sociálnych a zdravotných odvodov. Podstatne nižšie ako je európsky priemer je zdaňovaný kapitál a majetok, spolu so všetkými ostatnými daňami a odvodmi netvoria ani 15 % príjmov štátneho rozpočtu. Pre stranu DOMA DOBRE je neprijateľné, aby štát zavádzal nové dane, ktoré opäť zaťažia slovenských obyvateľov.

K zhoršeniu tohto stavu ešte prispeje nový zákon z dielne SNS. Zákon je selektívny a nesystémový. Zdroje štátneho rozpočtu vo výške 87 mil. EURO, ktoré vytvára, zaplatia všetci obyvatelia vo zvýšených cenách potravín. Obchodné reťazce tieto náklady zapracujú do cien tovarov. Vyradením obchodných prevádzok v najmenej rozvinutých okresoch z povinnosti platiť daň z obratu v pozmeňujúcich návrhoch autori zákona priamo priznali, že tento odvod sa podpíše na zvýšení cien potravín. Navýšenie cien však postihne aj prevádzky v týchto regiónoch, pretože obchodné reťazce robia jednotnú cenovú politiku v rámci celého Slovenska.

Preto pokiaľ európska komisia nestopne tento zákon z dôvodu hospodárskej diskriminácie a porušovania európskej legislatívy, zaplatia novú daň z obratu slovenskí obyvatelia.

SONY DSC