Schválený štátny rozpočet je hanbou pre rezort pôdohospodárstva

Slovenskí poľnohospodári a potravinári budú v regióne strednej Európy opäť ťahať za kratší koniec. Už aj tak finančne vyčerpané slovenské podniky venujúce sa najmä živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe, budú oproti svojim regionálnym konkurentom naďalej príjmovo výrazne znevýhodňované. Otázne je, dokedy to ešte vydržia.

Príjmy poľnohospodárov a potravinárov sú v EÚ tvorené tržbami, podporou zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a z národných podpôr jednotlivých štátov. Najmä ich rozdielna výška spôsobuje už desaťročie slovenským výrobcom veľké problémy. Konkurenční producenti dokážu vďaka vyšším národným podporám na trhu predávať za nižšie ceny, slovenskí sú pri takýchto trhových cenách stratoví.

V schválenom štátnom rozpočte vyčlenili na národné podpory a štátnu pomoc celkovo 50 mil. €. Nie je presne zadefinované, či väčšina týchto peňazí pôjde podnikom ako podpora na zelenú naftu a úhradu časti poistenia úrody a zvierat, alebo ešte dostanú poľnohospodári sľúbené zdroje na zelenú naftu.

Len pre porovnanie, v Českej republike schválili pre budúci rok národnú podporu vo výške 150 mil. €, okrem ďalších podpôr na vratku spotrebnej dani z palív (na zelenú naftu), ktorá u susedov býva ročne asi 80 mil. €. A tiež podpôr poskytovaných prostredníctvom Podporného garančného poľnohospodárskeho a lesníckeho fondu. Tie smerujú na dotácie úrokov z úverov, finančnú podporu poistenia, poskytovanie záruk a pôžičiek, podporu nákupu poľnohospodárskej pôdy a ďalších programov.

Národná pomoc pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov je v Českej republike násobne vyššia ako u nás (už po zohľadnení toho, že sme o polovicu menší). Je poskytovaná so širokým záberom podporných programov, ktoré môžu naši poľnohospodári len nemo závidieť. Aj v ostatných štátoch V4, v Maďarku a v Poľsku, pristupujú k podpore rezortu rovnako, v susednom Rakúsku sú farmárske podpory rádovo ešte vyššie. Čierny Peter opäť zostáva v rukách slovenských rezortných podnikateľov. Nemôže z toho vzísť nič iné, len ďalšie znižovanie produkcie slovenských potravín.

Autor:

Vladimír Chovan

Ing. Vladimír Chovan, Predseda strany DOMA DOBRE. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie. –  Všetky články autora.

Vladimír Chovan predseda strany