Slovenské ovčiarstvo potrebuje bleskovú pomoc!

Pandémia nastúpila rýchlo a okamžite začala komplikovať život vo všetkých hospodárskych odvetviach. Poľnohospodársko-potravinársky komplex zatiaľ pracuje spoľahlivo a zásobovanie potravinami zvláda na výbornú. Poľnohospodári a potravinári sú za posledné desaťročia tvrdo vyškolení a konfrontovaní s odbytovými a cenovými krízami. Či už vyplývajúcimi zo vzťahov v globalizovanom svetovom obchode, alebo z domácich tvrdých dodávateľsko-odberateľských podmienok obchodných reťazcov.

slovenské ovčiarstvo

Ale aj v tomto rezorte už začínajú prichádzať prvé dielčie krízy, náhle a so všetkou silou. Vďaka ročnému obdobiu, v ktorom sa nachádzame, na prvých udrela odbytová kríza na slovenských chovateľov oviec. Ich hlavné tržné komodity, ktorými sú veľkonočné jahňatá a produkty z ovčieho mlieka, sú zrazu neobchodovateľné. Zahraničný, najmä taliansky trh sa rozpadol a na slovenský salaš nezavíta v tejto situácii už žiadny návštevník.

Slovenskí ovčiari zostali takmer zo dňa na deň v neriešiteľnej situácii. Spracovatelia mäsa nie sú schopní dodržiavať dohodnuté odbery jahniat. Aj to čo odobrali, zostalo vysieť v chladiarenských skladoch. Ceny jahniat sa prepadli hlboko pod výrobné náklady. Čerstvé výrobky z ovčieho mlieka sú neodbytovateľné, malé predajné miesta sú pozatvárené. Medzi chovateľmi sa šíri panika. Mnohí uvažujú nad likvidáciou stád. Bez tržieb nie sú schopní platiť zamestnancov a kŕmiť zvieratá.

Predstavitelia rezortu pôdohospodárstva budú v rozbiehajúcej sa poľnohospodárskej sezóne konfrontovaní postupne s ďalšími a ďalšími komoditnými krízami. Budú pribúdať podľa vegetačného obdobia a chovateľského cyklu jednotlivých druhov rastlinnej a živočíšnej produkcie. A každá z nich bude vyžadovať okamžité riešenie. Všetky poľnohospodárske produkty bude potrebné rýchlo spracovať a kvalitne uskladniť. Chovy hospodárskych zvierat nie je možné vypnúť ako montážne linky automobiliek. A zberové termíny rastlinných komodít určuje ešte vždy silnejšia príroda. Bez ohľadu na akékoľvek zdravotné epidémie.

Komodity chovateľov oviec nepatria v poľnohospodárskej výrobe objemovo medzi najväčšie. Preto sú vhodné, aby si pri nich štátne úrady otestovali svoju schopnosť riešenia problémov. Ďalšie komodity ich budú čakať jedna za druhou. Jedinou schodnou cestou, ako v tejto situácii chovateľom oviec efektívne pomôcť, je intervenčný nákup jahňacieho mäsa a ovčieho mlieka. A jedinou organizáciou, ktorá v dnešnom stave našej štátnej a verejnej správy môže rýchlo zakročiť a zvládnuť tento proces, by mali byť Štátne hmotné rezervy.

Slovenské salašníctvo je naša tradičná poľnohospodárska výroba, dôležité kultúrne a historické dedičstvo. Nemôžeme ho ponechať napospas svojmu osudu. Je na kolenách. A čaká na rýchlu pomoc.

Autor:

Vladimír Chovan

Ing. Vladimír Chovan, Predseda strany DOMA DOBRE. Je bývalým ministrom pôdohospodárstva a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, súčasným predsedom Slovenskej holsteinskej asociácie a predsedom Slovenskej jazdeckej federácie. –  Všetky články autora.

Vladimír Chovan predseda strany