Sociálna poisťovňa nie je na strane najzraniteľnejších

V posledných dňoch som sa vo svojej praxi v poradenstve pre spotrebiteľa stretla s prípadmi, o ktorých som ani nepredpokladala, že by sa mohli stať. Zvažovala som, či o tom napíšem, no udalosti ma prinútili zverejniť konkrétne príklady, ako sa u nás pristupuje k najzraniteľnejšej vrstve obyvateľstva – k nemocným a ku dôchodcom.

Máme platný zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa. Či je aj o skutočnej ochrane by sa dalo polemizovať. Tento zákon má veľké medzery, ktoré dokážu zneužívať exekútori, vymáhači, dražobníci v neprospech spotrebiteľa. Je to ich špecializácia. Čo je zarážajúce, až priam trestuhodné, že v tejto mašinérii je nápomocná aj Sociálna poisťovňa.

Príklad č. 1:  Pán XY mal dlh v Sociálnej poisťovni, pretože bol po ťažkej autonehode dlhodobo v nemocnici. Následné rehabilitácie ho vyradili z pracovnej činnosti, bol živnostník, odvody si musel platiť sám. Rodina bola rada, že sa postavil na nohy a zaradil sa do života. Pri jeho zdravotnom stave a finančnej situácii sa omeškal v povinnom platení do Sociálnej poisťovne. Že má dlh zistil po čase a poslal manželku do poisťovne, aby mu zistila jeho výšku. Po uhradení dlhu mu prišla upomienka o penalizácii. Požiadal o to, na čo mal právo, o odpustenie penále zo zdravotných dôvodov. S nádejou, že všetko dobre dopadne. Ale prišla ďalšia rana. Dopenalizácia! Penále vo výške asi 1200 € a k tomu ďalších 2500 €! Keď sa boli informovať prečo, dostali strohú odpoveď: „Je to zo zákona!“ Pre rodinu v ich situácii skutočne obrovský problém s exekúciou na konci.

Náš zákon nechráni práva spotrebiteľov. Pokiaľ sa neupraví legislatíva tak, aby sa podľa nej mohli brániť aj ľudia so skutočnými existenčnými problémami, nič sa u nás nezmení. Bohatí budú bohatší, chudobní chudobnejší.

A ešte príklad č. 2: Pán YZ je na starobnom dôchodku. Jeho dôchodok za odpracované roky je len približne 300 €. Zo Sociálnej poisťovne obdržal bez predchádzajúceho upovedomenia, žiadne súdne rozhodnutie, len strohý oznam: „Na základe rozhodnutia číslo … Vám budeme strhávať z Vášho dôchodku sumu … €“. Nemal možnosť reagovať, nemal možnosť sa brániť. Nedovolili mu to. Poisťovňa vydáva príkazy na zrážky z dôchodku. S dovetkom: „Všetko je v súlade so zákonom.“ Či má dôchodca z čoho prežiť, je pre nich nepodstatné.

Jeden môj kamarát povedal múdru vetu: „Moderný otrok nemá okovy, má dlhy. A to z neho robí doživotného otroka.“ Takýchto otrokov je  na Slovensku 3 500 000. Toto číslo nech je memento! Bohužiaľ, stále sa zvyšuje.

Autor:

Mária Mojžišová

Mária Mojžišová je poradca spotrebiteľa, kandidátka do NR SR za stranu DOMA DOBRE. – Všetky články autora.

Mária Mojžišová