Sociálna poisťovňa nie je na strane najzraniteľnejších

V posledných dňoch som sa vo svojej praxi v poradenstve pre spotrebiteľa stretla s prípadmi, o ktorých som ani nepredpokladala, že by sa mohli stať. Zvažovala som, či o tom napíšem, no udalosti ma prinútili zverejniť konkrétne príklady, ako sa u nás pristupuje k najzraniteľnejšej vrstve obyvateľstva – k nemocným a ku dôchodcom.

Máme platný zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa. Či je aj o skutočnej ochrane by sa dalo polemizovať. Tento zákon má veľké medzery, ktoré dokážu zneužívať exekútori, vymáhači, dražobníci v neprospech spotrebiteľa. Je to ich špecializácia. Čo je zarážajúce, až priam trestuhodné, že v tejto mašinérii je nápomocná aj Sociálna poisťovňa.

Kandidáti na poslancov do NR SR, na kandidátke ĽSNS

21.

Vladimír Chovan

Vladimír Chovan

31.

Matej Melicherčík

Matej Melicherčík

101.

Ing. Jana Špuntová

Jana Špuntová

102.

Rudolf Frýželka

Rudolf Frýželka

Príklad č. 1:  Pán XY mal dlh v Sociálnej poisťovni, pretože bol po ťažkej autonehode dlhodobo v nemocnici. Následné rehabilitácie ho vyradili z pracovnej činnosti, bol živnostník, odvody si musel platiť sám. Rodina bola rada, že sa postavil na nohy a zaradil sa do života. Pri jeho zdravotnom stave a finančnej situácii sa omeškal v povinnom platení do Sociálnej poisťovne. Že má dlh zistil po čase a poslal manželku do poisťovne, aby mu zistila jeho výšku. Po uhradení dlhu mu prišla upomienka o penalizácii. Požiadal o to, na čo mal právo, o odpustenie penále zo zdravotných dôvodov. S nádejou, že všetko dobre dopadne. Ale prišla ďalšia rana. Dopenalizácia! Penále vo výške asi 1200 € a k tomu ďalších 2500 €! Keď sa boli informovať prečo, dostali strohú odpoveď: „Je to zo zákona!“ Pre rodinu v ich situácii skutočne obrovský problém s exekúciou na konci.

Kandidáti na poslancov do NR SR, na kandidátke ĽSNS

103.

Mária Mojžišová

Mária Mojžišová

104.

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský

105.

Marian Bartíšek

Marián Bartíšek

106.

Terézia Lengyelová

Terézia Lengyelová

Náš zákon nechráni práva spotrebiteľov. Pokiaľ sa neupraví legislatíva tak, aby sa podľa nej mohli brániť aj ľudia so skutočnými existenčnými problémami, nič sa u nás nezmení. Bohatí budú bohatší, chudobní chudobnejší.

A ešte príklad č. 2: Pán YZ je na starobnom dôchodku. Jeho dôchodok za odpracované roky je len približne 300 €. Zo Sociálnej poisťovne obdržal bez predchádzajúceho upovedomenia, žiadne súdne rozhodnutie, len strohý oznam: „Na základe rozhodnutia číslo … Vám budeme strhávať z Vášho dôchodku sumu … €“. Nemal možnosť reagovať, nemal možnosť sa brániť. Nedovolili mu to. Poisťovňa vydáva príkazy na zrážky z dôchodku. S dovetkom: „Všetko je v súlade so zákonom.“ Či má dôchodca z čoho prežiť, je pre nich nepodstatné.

Jeden môj kamarát povedal múdru vetu: „Moderný otrok nemá okovy, má dlhy. A to z neho robí doživotného otroka.“ Takýchto otrokov je  na Slovensku 3 500 000. Toto číslo nech je memento! Bohužiaľ, stále sa zvyšuje.

103. Mária Mojžišová

kandidátka na poslankyňu do NR SR, na kandidátke ĽSNS

Autor:

Mária Mojžišová

Mária Mojžišová je poradca spotrebiteľa, kandidátka do NR SR za stranu DOMA DOBRE. – Všetky články autora.

Mária Mojžišová