Už 31 rokov bojujeme za slobodu a demokraciu

31 rokov bojujeme za demokraciu

„Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to je myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“

Milan Rastislav Štefánik

Za týmto, dovolím si povedať stále aktuálnym a nedoceneným výrokom je vidieť, ako veľmi si Štefánik uvedomoval, že svojvôľa, často zamieňaná za slobodu predstavuje riziko chaosu v spoločnosti, v ktorej bojuje každý s každým. Žil totiž v období, v ktorom bola demokracia synonymom slobody. Podobne ako v našej, pred 31 rokmi, aj v jeho dobe končil na území Slovenska obmedzujúci režim monarchie a rodila sa demokracia. Ak si však človek zamieňa slobodu so svojvôľou, boj vyhráva ten, kto je drzejší a nemá žiadne zábrany. A to nie je demokracia, to je anarchia, pretože „na každého chlapa je chlap“, hovoria silní chlapi, čím sú odsúdení k neustálemu boju. A každý boj má svoje obete. Podobné porekadlo zaznieva i v krásnom slovenskom historickom filme Majster kat: „Pán, Boh má truhlicu na každú opicu.“ Na malú opičku i na veľkú gorilu (i keď spomenuté porekadlo v sebe predpokladá nádej v spravodlivosť zhora). Zároveň to však znamená, že takáto spoločnosť sa rozpadá. V neustálom chaose nie je schopná presadzovať mravné hodnoty a je živnou pôdou populizmu, ktorý sľubuje radikálnym spôsobom „vyčistiť priestor“.

V roku 1989 som vykonával povinnú vojenskú službu. Počas revolučných dní sme boli v plnej pohotovosti. Informácie o demonštráciách sa k nám vojakom dostávali vo veľmi chabom množstve, aj to značne skreslené cenzúrou. V tej dobe sme mali zakázané vychádzky a dovolenky pre obmedzenie prílevu informácií. Ak si niekto myslí, že Československá ľudová armáda nemohla byť zneužitá na zásah proti demonštrantom, tak sa veľmi mýli. Dostali sme rozkaz na prípravu ručných strelných zbraní s prístrojmi na nočné videnie. Mali sme presne určené autá na presun k miestam demonštrácií. Mali sme byť pripravení zasiahnuť proti „rozvracačom“, proti národu. V tej dobe stačilo, aby nejaký veľmi lojálny veliaci dôstojník vydal rozkaz na zásah. Neviem si predstaviť následky po ňom. Neskôr som sa dozvedel, že už v auguste toho istého roku bol vydaný rozkaz na vyčlenenie techniky a síl k potenciálnemu zásahu.

Popri týmto udalostiam si mnoho ľudí predstavovalo ako bude vyzerať život v slobodnej krajine. Dúfali, že komunistických vodcov vystriedajú ľudia s ideami a víziami. Samozrejme, bolo aj nemálo tých, ktorí namiesto demokracie túžili len po konzumnom živote ako na „západe“.

Ak sa obzriem, vidím sám seba pred 31 rokmi, ako som veril v slobodnejší svet. Prešli sme chaosom, no mám pocit, že smerujeme k novej totalite, ktorou je vláda peňazí. Platí, že kto má peniaze, má moc. Kúpi si legalitu zaplatenými politikmi, ktorí mu uzákonia, na čo si len zmyslí a v rekordne krátkom čase, či v skrátenom legislatívnom konaní. Pritom pre všetky demokratické systémy sú nevyhnutné trpezlivé politické riešenia.

Autor:

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský, je generálny sekretár strany DOMA DOBRE. Okresný koordinátor a predseda Miestnej organizácie Trnava. –  Všetky články autora.

Miloš Rybanský - generálny sekretár strany
Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová