Prečítajte si článok v Roľníckych novinách o budúcej politickej strane DOMA DOBRE. Dozviete sa, prečo veríme, že agrárnici majú silné a cenné hodnotové zázemie, a prečo je dobré ho rozvíjať. Stojí to za to.