Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE má aj Ing. Viliam Kurinec, ktorý je srdcom aj dušou poľnohospodár a riadi spoločnosť, ktorá vyrába a predáva osivá poľnohospodárskych plodín. V Sládkovičove (Trnavský kraj, okres Galanta), mestečku s poľnohospodárskou a potravinárskou históriou, opätovne kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva.

Sládkovičovo bez nezamestnaných

V Sládkovičove sa už síce nevyrobí ani kocka cukru, ale pečať agro-potravinárskeho mestečka mu zostala. Možno preto, že tu pôsobia úspešné poľnohospodárske firmy, ktoré robia mestu a pracovitým slovenským rukám dobré meno aj za hranicami Slovenska. Exportujú bioprodukciu a kvalitnými osivami zásobujú prakticky celé Slovensko. Jednu z nich, dcéru Rakúskej spoločnosti Saatbau riadi Viliam Kurinec, ktorý pôsobí ako poslanec v komunálnej politike už dve volebné obdobia. Stál pri zrode najvýznamnejšej kultúrno-spoločenskej udalosti v meste – Klobásového festivalu. Odborne aj organizačne sa podpísal pod jeho úspech. Svoje poslanecké aktivity smeruje najmä do športu a kultúry. Ale ako vidno, ani pri festivale nezaprel svoju profesionálnu orientáciu. Tentoraz kandiduje pod krídlami strany DOMA DOBRE najmä preto, že sa stotožňuje s jej programom. „Ako poľnohospodár oceňujem jej priority – agropotravinárstvo a rozvoj vidieka,“ vysvetľuje svoje pohnútky byť na kandidátke strany Viliam Kurinec.
V Sládkovičove, na rozdiel od iných miest a mestečiek, o zeleň nie je núdza. Na to a nielen na to je Viliam Kurinec hrdý. Mesto má rozvinutú infraštruktúru a prakticky nulovú nezamestnanosť. „Nemá však dostatočné zázemie pre športové aktivity, najmä detí a mládeže a môže sa hanbiť za aktuálny stav a vybavenosť Termálneho kúpaliska Vincov les,“ konštatuje Viliam Kurinec. Je presvedčený, že mesto je v relatívne dobrej finančnej situácii a preto chce iniciovať výstavbu športovej haly a želá si, aby sa výrazne zlepšila vybavenosť kúpaliska. Vraví: „Výrazne by sa tak zvýšila atraktivita mesta. Kvalitu života občanov by určite zvýšilo vybudovanie a rekonštrukcia priestorov na voľno-časové aktivity ľudí.“