Na starostu Sučian (Žilinský kraj, okres Martin) kandiduje s podporou strany DOMA DOBRE nezávislý kandidát Ing. Vladimír Plžik (58). V komunálnej sfére sa pohybuje od roku 1994 v rôznych funkciách vo verejnej či štátnej správe. Veľmi dobre vie, čo obec potrebuje, pretože v končiacom sa volebnom období ako starosta Sučian rozbehol viaceré projekty, ktoré ovplyvnili výzor obce aj jej financovanie.

Sučany sa hrdia dobrou komunikáciou pre prospech občanov

Vladimír Plžik je presvedčený, že obec má byť vľúdna k svojim občanom. Má im dať pocit istoty a bezpečia. Korektnú a otvorenú komunikáciu medzi obecným zastupiteľstvom a občanmi považuje za jeden z dôležitých prvkov dobrého spolunažívania. „Preto chcem pokračovať v spolupráci so všetkými subjektami v obci. Či už sú to cirkvi, spoločenské organizácie, ale aj športové kluby, ktoré rozvíjajú svoje aktivity na prospech zlepšenia života všetkých občanov,“ vraví Vladimír Plžik, ktorý považuje doterajšie 4 roky „starostovania“ za úspešné obdobie. Obec vydala monografiu, začala sa výstavba 40 bytového domu, ale aj rekonštrukcia ciest a mnohé ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k samotnému rozvoju obce. A mnoho z nich je iba na polceste. Takže chce pokračovať napríklad v rekonštrukcii ciest, zatepľovaní obytných domov, obnove verejného osvetlenia v obci, ale aj nájsť zmysluplné využitie budovy Športového domu a jeho okolia napríklad tak, že sa bude plne využívať športová hala a korčuliari v zime budú mať k dispozícii ľadovú plochu. No a do detských parkov by chcel investovať každý rok 10 tisíc eur. Keďže je podľa neho komunikácia najdôležitejším prvkom riadenia obce, pomýšľa na dotvorenie novej web stránky obce tak, aby informácie v nej boli pútavé, aktuálne a zaujímavé pre občana.