Voderady: kedy sa z hryzkania stane riadne kusnutie

Voderady sú obec v Trnavskom kraji, ktorá práve teraz zápasí s následkami neregulovaného správania sa investorov. Nie sú jediné, takýchto obcí stále pribúda.

Je dobre, že v našej krajine vznikajú nové pracovné miesta. Ešte lepšie je, keď tieto pracovné miesta vedia obsadiť ľudia zo Slovenska, ktorí sú nezamestnaní, alebo hľadajú lepšiu prácu. Často sa však stáva, že u nás neexistuje potrebná pracovná sila, a pracovné agentúry na Slovensko privezú ľudí zo zahraničia, a tých treba vhodne ubytovať a pripraviť im sociálne zázemie. A práve v tom tkvie problém.

U nás dnes neexistujú žiadne pravidlá, smernice pre ubytovanie pracovníkov zo zahraničia umiestnených v ubytovacích zariadeniach na území miest a obcí. Nie len že na to obce nie sú pripravené, dokonca ani naše bezpečnostné zložky nekonajú dostatočne razantne v prípade deliktov pracovníkov zo zahraničia. Obce nie sú pripravené prijať stovky obyvateľov naviac, nemajú infraštruktúru, služby, nedokážu zabezpečiť bezpečnosť. A obyvatelia sa prirodzene búria (lenže hlas obyvateľov spravidla nebýva vypočutý). Doba v ktorej žijeme si žiada učiť sa prijímať inakosť, nežijeme za zatvorenými dverami. Ako však prijať cudzincov bez predsudkov a strachu, keď naše obce nemajú žiadne kompetencie ani zdroje na riešenie základných potrieb svojich obyvateľov?

Aké sú nevyhnutné opatrenia, ktoré by mali byť na stole už pri plánovaní investičného projektu?

  1. Mali by sme vedieť účinne limitovať maximálny počet umiestnených pracovníkov vzhľadom na počet obyvateľov obce. (Napr. do 1000 obyvateľov  50 pracovníkov, do 2000 obyvateľov 100 pracovníkov a pod.)
  2. Mali by sme viesť evidenciu ubytovaných osôb v zariadeniach, ktorí nemajú trvalý pobyt v mieste pracoviska:
    a) pre riadne a adresné zabezpečenie ochrany občanov a majetku občanov Slovenskej republiky,
    b) pre odvod miestnych daní, keďže títo pracovnici využívajú miestnu infraštruktúru bezplatne,
    c) pre adekvátnu zdravotnú starostlivosť pracovníkov, ich vstupnú prehliadku a náležitú ochranu obyvateľov Slovenskej republiky pred možnými zdravotnými rizikami,
    d) v prípade narušovania občianskeho spolunažívania je potrebné postarať sa o rýchlu nápravu resp. vyhostenie zamestnancov s trvalým pobytom v inej krajine.

Obec Voderady (1480 obyvateľov) má na svojom území práve takúto ubytovňu. Nájomca v nej plánuje ubytovať 400 nových pracovníkov z iných krajín, v obci však na to nie je dostatočná infraštruktúra, je tu iba malý obchod s potravinami, chýbajú kapacity v ostatných službách (napr. zdravotných, či voľnočasových). K ubytovni vedie úzka prístupová cesta popri základnej a materskej škole. (Obec má v tejto oblasti navyše nedostatočnú kanalizáciu.) Prevádzkovateľ ubytovne už ubytováva pracovníkov z iných krajín a obec Voderady nemá žiadnu informáciu o počte a skladbe ubytovaných osôb.

Uvedomujeme si, že zmeniť tento stav sa nedá „lusknutím prstov“. Bezohľadné správanie krajského aparátu a bezzubosť obce v schopnosti udržiavať bezpečie a kvalitu života svojich obyvateľov však nemôže trvať večne. Nemôžme sa bezmocne prizerať, ako nás investor a krajský aparát „slabúčko hryzkajú“. Je totiž iba otázkou času, kedy sa z hryzkania stane riadne kusnutie do zadku.

Miloš Rybanský,
člen strany DOMA DOBRE, Voderady

 

Rybanský

Autor:

Miloš Rybanský

Miloš Rybanský, je generálny sekretár strany DOMA DOBRE. Okresný koordinátor a predseda Miestnej organizácie Trnava. –  Všetky články autora.

Miloš Rybanský - generálny sekretár strany