Vzdelanie a jeho hodnota

Posledné roky nám ukazujú, akoby bolo vzdelanie na Slovensku prežitkom. Jeho výstupná hodnota bola degradovaná na jedinú – titul (získaný viac, či menej pofidérnym spôsobom). Možno je to nízka úroveň vzdelávacích inštitúcií, čo spôsobuje útek mladých ľudí za kvalitnejšími školami do zahraničia. Týchto ľudí musíme vzdelávať doma, pretože len intelektuálne schopné generácie môžu Slovensko posúvať vpred. Namiesto toho sa vzdelávajú a veľmi často aj zostávajú pracovať v zahraničí.

vzdelanie a jeho hodnota

Poznanie nás naučilo vyčísliť takmer všetko a vzdelanie nie je výnimkou. Z finančného hľadiska predstavuje reálnu hodnotu, konkrétnu sumu. Na jednej strane je práca pedagógov a ostatných pracovníkov zúčastnených v procese vzdelávania, na tej druhej je perspektíva, ktorú študentovi absolvované vzdelanie ponúka. V oboch prípadoch sa po skončení štúdia očakáva človek, ktorý má vedomosti a znalosti uplatniteľné na trhu práce. Zásadná otázka je, či kvalita vzdelávania na Slovensku odpovedá súčasným požiadavkám, pretože vzdelávanie len pre vzdelávanie je nezmyslom. Je to príliš drahá škôlka pre dospelé deti. Napriek tomu mám pocit, že niektoré vysoké školy sú skôr takýmito materskými školami než vzdelávacími inštitúciami pripravujúcimi mladých ľudí na povolanie odpovedajúce spoločenskej objednávke. V praxi poznám hodnotu vzdelania jednoducho. Na jeho základe sa viem uplatniť na trhu práce. V USA je financovanie (a tým aj existencia) škôl priamo úmerné ich kvalite a tá je sledovaná mierou uplatnenia absolventov. Sleduje sa, koľko z nich sa zamestná do troch, či šiestich mesiacov a aká je výška ich mzdy. Ak by i naše školy boli financované na základe týchto praktických kritérií, je vysoko pravdepodobné, že ich vedenie by užšie spolupracovalo so zamestnávateľmi a inštitúciami, pre ktoré sú študenti pripravovaní. To znamená i pružnejšie reakcie na zmeny v odbore, následne v konkrétnom odvetví.

Slovenské školstvo vidí spásu v skvalitňovaní akreditačného systému, kým svet sa zaoberá samotnou formou vzdelávania. Je fakt, že vedomosti sú ľahko dostupné na internete. Nemenej dôležité sú však aj znalosti a tie sa treba skutočne naučiť. Ak nezačneme problém inteligenčného exodu brať vážne, nie že sa nebudeme približovať kvalite vzdelávania vo svete, my nebudeme v diaľke vidieť ani len obrysy akej-takej kvality.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová