Z jednej reformy zdravotníctva sme sa ešte nespamätali a už prichádza ďalšia

Od reformy zdravotníctva pacient očakáva zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, inak žiadna reforma nemá zmysel. Vyžadovať efektivitu je v tomto prípade nevyhnutné, keď realita každého núti ku konkurencieschopnosti na pracovnom trhu, pri neustále sa zvyšujúcom veku odchodu do dôchodku.

Ako nie celkom šťastná sa javila reforma zdravotníctva Rudolfa Zajaca v rokoch 2002 – 2006, ktorej filozofia spočívala v zániku malých neziskových nemocníc. Po jej zavedení sa zrazu ukázalo, že väčšina nemocníc, ktoré mali zaniknúť, vlastne vykazuje zisk. Rudolf Zajac vtedy tento efekt vysvetlil ako dočasný. Problémom bolo, že vtedajšia reforma umožňovala vstup súkromného kapitálu do systému a zákon vlastne umožňoval privatizáciu ziskových nemocníc, ktoré pomáhali vykrývať nákladovosť nemocníc koncových. Práve pre tento fakt bolo nemorálne vyžadovať finančnú spoluúčasť pacienta. Ten mal aspoň čiastočne doplniť výpadok poplatkami. Na ambulanciách 20 korún pri návšteve lekára a 50 korún, ako poplatok za lôžkodeň pri hospitalizácii. Pamätáme si slávne „zajacovky“.

Teraz je pred nami ďalšia reforma, známa ako „stratifikácia nemocníc“, ktorú pripravuje súčasná ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Podľa rozdielnej reakcie politikov a odbornej verejnosti by sme zrejme tiež mali byť obozretní. Základnou filozofiou zmeny je monitoring vybraných EBHR kritérií. Ide o sledovanie počtu realizovaných výkonov, počet reoperácií a rehospitalizácií. Základným argumentom je bezpečnosť pacienta. Skúsenosť však hovorí, že na zaistenie bezpečnosti hospitalizovaných pacientov je nutné prijať oveľa komplexnejšie opatrenia a vyhodnocovať ďalšie kritériá. Jedno je však pravda, nemožno porovnávať neporovnateľné. Nemá žiadnu výpovednú hodnotu porovnávať nemocnice ako celok, ale je potrebné porovnávať konkrétne oddelenia a kliniky na základe odbornosti vzhľadom na druh nemocnice.

Autor:

Zuzana Vidová

Mgr. Zuzana Vidová, je aktívnou členkou strany DOMA DOBRE. V zdravotníctve pracuje už od roku 2001 a jej bohaté praktické skúsenosti v tejto oblasti zúročíme aj v politike. –  Všetky články autora.

Mgr. Zuzana Vidová